Siergiej Kasjan

Siergiej Kasjan
Członek Rady Nadzorczej, spółka publiczna WESTA-Dnepr

 

  • Ukończył studia w Instytucie Metalurgii w Dniepropetrowsku
  • Tytuł magistra inżynierii mechanicznej
  • 15-letnie doświadczenie w branży akumulatorów
  • Laureat ukraińskiej państwowej nagrody w dziedzinie nauki i techniki

 

 

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua