Nasze osiągnięcia

Przez ostatnie 20 lat specjaliści zatrudnieni obecnie w ISIC WESTA prowadzili prace nad stworzeniem i rozwojem chemicznych źródeł energii elektrycznej i technologii ich produkcji, jak również badania w zakresie autonomicznych źródeł zasilania.

 

1999 

 • Rząd Ukrainy przyznał pracownikom ISIC WESTA nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki za ukończenie prac nad kompleksem naukowo-przemysłowym produkującym kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe.

2006 

 • Spółka publiczna WESTA-Dnepr została zwycięzcą regionalnego konkursu „Najlepszy pracodawca 2006 r.” wśród spółek zatrudniających od 101 do 500 pracowników.

2006

 • ISIC WESTA i spółka publiczna WESTA-Dnepr otrzymały następujące wyróżnienia:
 • Nagroda za udział w wystawach z cyklu „Kolorowa Ukraina”;
 • Dyplom dla Najlepszego krajowego producenta 2006 ”;
 • Specjalny dyplom za akumulatory o pojemności 60 Ah, 100 Ah i 200 Ah;
 • Dyplom za udział w ogólnoukraińskim konkursie „Wynalazki – 2006”;
 • Dyplomy międzynarodowego stowarzyszenia INTERBAT za udział w międzynarodowych wystawach – „Autonomiczne chemiczne źródła energii elektrycznej”.

2010

 • Udział w wystawie „Kolorowa Ukraina” – akumulatorom ze znakiem towarowym WESTA o pojemności 60, 100 i 200 Ah przyznano dyplom i medal „Najlepszy produkt krajowy  2010”.

2010

 • Spółka ISIC WESTA otrzymała tytuł „Najlepszego producenta towarów krajowych 2010” i „Złoty Symbol” konkursu.

2007-2010

 • Opublikowano ponad 50 prac naukowych dotycząćych wyników badań w zakresie :
 • rozwoju autonomicznych systemów zasilania przy użyciu akumulatorów na potrzeby
 • pojazdów szybkobieżnych wykorzystujących zjawisko lewitacji magnetycznej;
 • rozwoju i doskonalenia akumulatorów wykorzystywanych w pojazdach z silnikami spalinowymi;
 • rozwoju zintegrowanych systemów zasilania wyposażonych w baterie słoneczne i turbiny  wiatrowe, jak również projektowania i produkcji akumulatorów bezobsługowych.

Obecnie

 • Techniczne i technologiczne innowacje wykorzystywane przy produkcji akumulatorów rozruchowych chronione są 70 patentami wydanymi przez odpowiednie organy na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej. Pracownicy ISIC WESTA to wysokiej klasy profesjonaliści, wśród których 9 posiada tytuł doktora habilitowanego, a 18 – tytuł doktora.

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua