Harmonogram oferty

Od 25 do 27 maja 2011 Zapisy na akcje dla Inwestorów Detalicznych w Polsce
Od 25 do 27 maja 2011
do godz.16.00
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
27 maja 2011
lub około tej daty
Ustalenie Ostatecznej Ceny Akcji w Ofercie
Od 30 maja do 2 czerwca 2011 Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych
6 czerwca 2011
lub około tej daty
Przydział akcji
15 czerwca 2011
lub około tej daty
Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua