Historia

Po rozpadzie Związku Radzieckiego wszystkie zakłady produkcji akumulatorów znalazły się poza granicami Ukrainy. W niepodległej Ukrainie wystąpił znaczny niedobór akumulatorów, w związku z czym były one importowane, często jednak ich jakość nie była zadowalająca i urządzenia trafiały na rynek bez gwarancji producenta.

 

We wczesnych latach 90. grupa naukowców z Akademii Nauk Ukrainy, na czele której stał Wiktor A. Dzienzierskij, wystąpiła z inicjatywą uruchomienia krajowej produkcji akumulatorów. Wramach tego przedsięwzięcia Wiktor A. Dzienzierskij przedstawił projekt utworzenia i rozwoju nowej gałęzi przemysłu na Ukrainie zajmującej się produkcją kwasowo-ołowiowych akumulatorów rozruchowych, na początku do pewnego stopnia obsługowych, a następnie bezobsługowych. Projekt ten zyskał uznanie w kręgach akademickich, a także znalazł poparcie władz lokalnych i centralnych.

 

 • 1992 r. – Wiktor A. Dzienzierskij zakłada spółkę akcyjną ISTA w celu realizacji projektu utworzenia i rozwoju nowej gałęzi przemysłu na Ukrainie zajmującej się produkcją kwasowo-ołowiowych akumulatorów rozruchowych i przemysłowych.
 • 1994–1995 r. – budowa i uruchomienie pierwszego zakładu produkcji akumulatorów na Ukrainie (spółka akcyjna ISTA-CENTER), o zdolnościach produkcyjnych 1,3 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie.
 • 1997–2001 r. – utworzenie spółki naukowo-przemysłowej ISTA, co umożliwiło zaprojektowanie i budowę drugiego zakładu produkcji akumulatorów do pojazdów użytkowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOZ Energoavtomatika) o zdolnościach produkcyjnych 1 mln sztuk akumulatorów rocznie, zakładu przerobu zużytych akumulatorów, recyklingu odpadów oraz odzysku ołowiu i jego przerobu na stopy ołowiu (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ukrsplav) o łącznych zdolnościach produkcyjnych 30 000 ton rocznie.
 • 2001 r. – wraz z nowymi udziałowcami i akcjonariuszami zamknięta spółka akcyjna ISTA-Centr, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOZ Energoavtomatika i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ukrsplav tworzą spółkę National Storage Battery Corporation (NSBC) ISTA.
 • koniec 2001 r. – specjaliści Spółki, na czele z Wiktorem A. Dzienzierskijem, uczestniczą w opracowaniu projektu modernizacji i rozbudowy zakładu produkcji akumulatorów Kursk w Rosji. Wynikiem prac było powstanie nowego zakładu produkcji akumulatorów o zdolnościach produkcyjnych 1 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie. Zakład ten został uruchomiony w 2003 r., a zarządzanie nad nim objęła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ISTOK zawiązana przez udziałowców rosyjskich.
 • 2002 r. – utworzenie zamkniętej spółki akcyjnej WESTA-Dnepr, która staje się głównym filarem firmy International Scientific and Industrial Corporation (ISIC) WESTA. Spółka ta została utworzona w ramach realizacji dużego innowacyjnego projektu o istotnym znaczeniu dla Ukrainy pod nazwą „Opracowanie i produkcja nowoczesnych niezależnych zintegrowanych systemów zasilania z wykorzystaniem systemów zasilania energią słoneczną, turbin wiatrowych i urządzeń do magazynowania energii”. Spółce powierzono realizację projektu. Uzyskał on pozytywną opinię państwowych specjalistów, którzy dokonali jego szczegółowej analizy i, decyzją rządu Ukrainy w 2002 r. projekt ten został uznany za „przedsięwzięcie realizujące cele strategiczne i mające szczególne znaczenie dla kraju”.
 • 2003 r. – udział w bilansowaniu, pracach rozruchowych i szkoleniu pracowników oraz uruchomienie nowego zakładu o zdolnościach produkcyjnych 1 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie i o łącznej powierzchni ponad 13 000 m2. Zarządzanie nad zakładem objęła amerykańsko-uzbekistańska spółka joint venture Uzekside z siedzibą w Dżyzak w Uzbekistanie.
 • 2003 r. – utworzenie spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością Tehkomplekt z siedzibą w Dniepropetrowsku na Ukrainie, która zostaje członkiem ISIC WESTA. W spółce tej utworzone zostają działy sprzedaży akumulatorów i przejmuje ona działania w zakresie rekrutacji i szkolenia pracowników. Począwszy od 2005 r. spółka Tehkomplekt rozpoczyna działalność usługową, w ramach której dostarcza zamkniętej spółce akcyjnej WESTA-Dnepr komponenty i surowce, rozpoczyna także aktywną sprzedaż i promocję wyrobów na rynkach docelowych (Ukraina, Rosja, kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i Europa).
 • 2004 r. – utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy z siedzibą w Dniepropetrowsku na Ukrainie, która zostaje członkiem ISIC WESTA. Spółka prowadzi działalność logistyczną w zakresie towarów i surowców, zarządza kompleksem specjalistycznych magazynów o łącznej powierzchni ponad 12 000 m2 i świadczy usługi transportowe. W 2005 r. spółka Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy zaczęła świadczyć na rzecz WESTA-Dnepr usługi w zakresie magazynowania, sortowania, załadunku i rozładunku wyprodukowanych towarów, surowców i komponentów.
 • 2005 r. – uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji akumulatorów rozruchowych wykorzystującego zaawansowane technologie, o łącznej powierzchni ponad 31000 m2. Zakładem zarządza zamknięta spółka akcyjna WESTA-Dnepr z siedzibą w Dniepropetrowsku na Ukrainie. Obecnie roczne zdolności produkcyjne zakładu wynoszą 3,6 mln sztuk akumulatorów konwencjonalnych.
 • 2006–2008 r. – specjaliści ISIC WESTA uczestniczą w opracowaniu projektu modernizacji i rozbudowy Zakładu Produkcji i Przerobu Metali Kolorowych Riazań prowadzonego w formie spółki publicznej z siedzibą w Riazaniu w Rosji. Zakład ten jest największym producentem stopów ołowiu, lutów cynowo-ołowiowych i antymonu. Wynikiem prac było uruchomienie kompleksu produkcyjnego wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia, o zwiększonych zdolnościach produkcyjnych wynoszących do 40 000 ton ołowiu i stopów rocznie. Łączna powierzchnia zakładu to 30 000 m2.
 • 2008–2010 r. – budowa i uruchomienie przez ISIC WESTA nowoczesnego zakładu WESTA INDUSTRIAL (w Dniepropetrowsku na Ukrainie) o zdolnościach produkcyjnych 4 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie. Technologią zastosowaną w zakładzie nie dysponują żadne inne zakłady w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w Europie. Oprócz akumulatorów rozruchowych zakład będzie produkował akumulatory typu VRLA z separatorami wykonanymi w technologii AGM o szerokim zastosowaniu, m.in. w coraz częściej stosowanych w pojazdach nowoczesnych systemach START/STOP, jako akumulatory trakcyjne oraz stacjonarne systemy magazynowania energii. Łączna powierzchnia zakładu wynosi ponad 31 000 m2.

 

 

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua