Harmonogram oferty

Od 25 do 27 maja 2011 Zapisy na akcje dla Inwestorów Detalicznych w Polsce
Od 25 do 27 maja 2011
do godz.16.00
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
27 maja 2011
lub około tej daty
Ustalenie Ostatecznej Ceny Akcji w Ofercie
Od 30 maja do 2 czerwca 2011 Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych
6 czerwca 2011
lub około tej daty
Przydział akcji
15 czerwca 2011
lub około tej daty
Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.