Produkcja

Obecnie ISIC WESTA posiada dwa nowoczesne zakłady produkujące kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe: Westa-Dnepr i WESTA INDUSTRIAL, o zdolnościach produkcyjnych 21 200 sztuk dziennie lub 7 600 000 sztuk konwencjonalnych akumulatorów rocznie. Zakłady produkcyjne WESTA to nowoczesne przedsiębiorstwa dysponujące urządzeniami produkcyjnymi wykorzystującymi zaawansowane rozwiązania technologiczne; niektóre z nich są stosowane wyłącznie przez zakłady WESTA. Praca większości urządzeń jest sterowana komputerowo, co pozwala zapewnić odpowiednią jakość produktów.

 

W obu zakładach produkowanych jest wiele rodzajów kwasowo-ołowiowych akumulatorów rozruchowych o pojemności od 40 Ah do 225 Ah, w tym akumulatorów klasycznych i akumulatorów do pojazdów użytkowych. WESTA produkuje akumulatory w dwóch klasach: premium i standard, które oferowane są pod różnymi markami w wielu krajach.

 

 

«WESTA-Dnepr»

 

«WESTA-Dnepr» - nowoczesny zakład produkcji akumulatorów rozruchowych wykorzystujący zaawansowane technologie, o łącznej powierzchni ponad 31 000 m2. Obecnie roczne zdolności produkcyjne zakładu wynoszą 3,6 mln sztuk akumulatorów konwencjonalnych.

«WESTA INDUSTRIAL»

 

 «WESTA INDUSTRIAL» - najnowocześniejszy zakład produkcyjny o rocznych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 4 mln sztuk akumulatorów konwencjonalnych. Technologią zastosowaną w zakładzie nie dysponują żadne inne zakłady w krajach Wspólnoty Niepodległych  Państw i w Europie. Oprócz akumulatorów rozruchowych zakład będzie produkował akumulatory typu VRLA z separatorami wykonanymi w technologii AGM o szerokim zastosowaniu, m.in. w coraz częściej stosowanych w pojazdach nowoczesnych systemach START/STOP, jako akumulatory trakcyjne oraz stacjonarne systemy magazynowania energii. Łączna powierzchnia zakładu wynosi ponad 31 000 m2.

 «Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy»

 

«Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy» - jednostka funkcjonująca w ramach struktury ISIC WESTA, która prowadzi działalność logistyczną w zakresie towarów i surowców, zarządza kompleksem specjalistycznych magazynów o łącznej powierzchni ponad 12 000 m2 i świadczy usługi transportowe. Spółka Promyszliennyje Energeticieskije Sistemy świadczy na rzecz WESTA-Dnepr i WESTA INDUSTRIAL usługi w zakresie magazynowania, sortowania, załadunku i rozładunku wyprodukowanych towarów, surowców i komponentów.

 

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua