Zakończenie procesu formowania

Po zakończeniu procesu formowania elektrolit używany do formowania jest wymieniany na elektrolit końcowy o określonej gęstości. Wtryskiwacze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić właściwy poziom elektrolitu. Po zakończeniu procesu formowania odpinane są wtryskiwacze i zwory, a sformowane akumulatory są przekazywane na końcową linię montażową, gdzie instalowane są pozostałe niezbędne elementy. Następnie akumulatory poddawane są czyszczeniu, oznaczaniu oraz głębokiemu rozładowaniu prądem o wysokim natężeniu.
Na ostatnim etapie procesu formowania wszystkie akumulatory poddawane są testom jakościowym polegającym na głębokim rozładowaniu prądem o wysokim natężeniu, których wyniki muszą spełniać dodatkowe kryteria opatentowane przez zakład produkcyjny WESTA. System kontroli jakości umożliwia wykrycie nawet najdrobniejszych usterek lub wad konstrukcyjnych, niezidentyfikowanych na wcześniejszych etapach produkcji. Prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu akumulatorów poddanych tak ścisłej kontroli jest praktycznie równe zeru. 
Od momentu wprowadzenia opatentowanych kryteriów selekcji do systemu kontroli jakości w obydwu zakładach, odsetek reklamacji wadliwych akumulatorów zmniejszył się do 0,3% i w dalszym ciągu maleje.
 
Gotowe produkty są etykietowane, a następnie układane na paletach i przekazywane do magazynu wyrobów gotowych.

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua