Magazynowanie

Gotowe akumulatory są przechowywane w magazynie wyrobów gotowych, wyposażonym w system komputerowej ewidencji zapasów. Gotowe produkty są transportowane koleją, w wagonach kontenerowych.
 
Magazyn jest wyposażony w rampy, bramy przemysłowe i mostki przeładunkowe, co ułatwia przeładunek produktów bezpośrednio z magazynu.
 
W magazynie używane są manipulatory przemysłowe marki STILL i Toyota.

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua